ข่าว/กิจกรรม

Social Banking เทคโนโลยี พลิกโฉมธุรกิจ การเงินโลก

ชวนฟัง Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
Social Banking เทคโนโลยี พลิกโฉมธุรกิจ การเงินโลก
โดย
คุณท๊อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ผู้ก่อตั้งบริษัท Bitkub
 
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 87 shares: