ข่าว/กิจกรรม

Start!!!!!! โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่น 2

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่น 2
UP Skill & RE SKill
วันนี้ผู้เข้าอบรม ทั้ง 3 หลักสูตร ได้พบกันเป็นครั้งแรก และทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
 
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data
 
หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
Cyber Security for Online Business

 
หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights
 
view: 194 shares: