ข่าว/กิจกรรม

รู้หรือไม่ มีโรงปลูกผักสลัดอยู่กลางสยามสแควร์ กับ Nobitter Startup สร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปี

ชวนฟัง Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย
ในหัวข้อ
"รู้หรือไม่
มีโรงปลูกผักสลัดอยู่กลางสยามสแควร์ กับ Nobitter Startup
สร้างเกษตรแนวใหม่แห่งอนาคตมูลค่าร้อยล้านในหนึ่งปี"
 
โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
Chief Everything Optimizer noBitter
 
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 189 shares: