ข่าว/กิจกรรม

เรียนรู้ คิด ทำ นวัตกรรมระดับโลก ด้วยกระบวนการ Design Thinking

ชวนฟัง Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 5 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

"เรียนรู้ คิด ทำ นวัตกรรมระดับโลก
ด้วยกระบวนการ Design Thinking"
โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์

 

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 56 shares: