ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563"

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2"

 
หลักสูตร ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Busniess)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

UploadImage

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data Technology)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

UploadImage
 

หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

 
UploadImage
view: 152 shares: