ข่าว/กิจกรรม

พิธีไหว้ครูและฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดพิธีไหว้ครูและฝากตัวเป็นศิษย์
ประจำปีการศึกษา 2563
อาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับ #Dek63 เข้าสู่ครอบครัว IT กันอย่างอบอุ่น

ในวันที่ 9 กันยายน 2563
เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง Convention อาคาร 11 ชั้น 4
view: 128 shares: