ข่าว/กิจกรรม

“Startup Horganice ระบบบริหารหอพักออนไลน์ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจหอพัก”

ชวนฟัง Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
Startup Horganice ระบบบริหารหอพักออนไลน์ ประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจหอพัก”
โดย
คุณธนวิชญ์ ต้นกันยา
CEO บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด


วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 92 shares: