ข่าว/กิจกรรม

Decentralizing the future by Blockchain Smart Contract พลิกโฉมธุรกรรมทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี Blockchain

ชวนฟัง Tech Talk Season 7 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
Decentralizing the future by Blockchain Smart Contract
พลิกโฉมธุรกรรมทางธุรกิจแห่งอนาคต ด้วยสุดยอดเทคโนโลยี Blockchain”
โดย
คุณสถาพน พัฒนะคูหา
CEO and Founder of Smart Contract Blockchain Studio
 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 67 shares: