ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เปิดบ้านสานฝัน ปีที่ 4"

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
"เปิดบ้านสานฝัน ปีที่ 4"
การนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษาหลักสูตร Ph.D.IT. และ M.S.IT. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2563

UploadImage

ผ่านทาง ZOOM
Meeting ID: 819 939 5024
เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป


UploadImage
view: 73 shares: