ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ทุนอบรม ฟรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาและเติมศักยภาพของบุคลากรทุกภาคส่วน ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนและผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

UploadImage

1. หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0  
  (Technology Internet of Things for Industry 4.0)

  รายละเอียดคลิก http://bit.ly/iotspu2-course

  ลงทะเบียน  https://bit.ly/iot-spu2
 

UploadImage

2. หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า 
  (Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data Technology)

  รายละเอียดคลิก  http://bit.ly/Big Data-SPU
 
 
 ลงทะเบียน https://bit.ly/3hcGYmf


UploadImage


3. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
   (
Cyber Security for Online Business) 

   รายละเอียดคลิก http://bit.ly/Cyber-SPU
   
ลงทะเบียน https://bit.ly/30d3Mev


UploadImage

4. หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 
   (Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

   
รายละเอียดคลิก http://bit.ly/transform-SPU
   
ลงทะเบียน 
https://bit.ly/2OrZfzn

UploadImage

***เรียนฟรี!!! รับจำนวนจำกัด***
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2212 และ 2196
view: 501 shares: