ข่าว/กิจกรรม

อาจารย์ #ITSPU ถูกเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหลักสูตร "Maker Technology Studio 101"

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้เชิญอาจารย์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงาน ในหลักสูตร "Maker Technology Studio 101"
โดยจัดอบรมในวันที่ 5,19-20 กุมภาพันธ์ 2563


UploadImage

UploadImage
view: 59 shares: