ข่าว/กิจกรรม

ทุนการศึกษา "กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน)"

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ Sripatum Investment Center by AIRA (SICA) มอบทุนการศึกษา "กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน)" ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับทุนได้แก่

นายกฤตภาส นันดานี จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายการันต์ เศรษฐี จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน 

view: 170 shares: