ข่าว/กิจกรรม

GIZTIX บริษัท Startup ด้านโลจิสติกส์ระดับ Unicorn เปลี่ยนระบบขนส่งสินค้าไทยสู่ e-Logistics ระดับโลก

ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

 
“GIZTIX บริษัท Startup ด้านโลจิสติกส์ระดับ Unicorn
 เปลี่ยนระบบขนส่งสินค้าไทยสู่ e-Logistics ระดับโลก”
โดย

คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก
GIZTIX CEO & Founder


ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-14.30 น. 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
#ITSPU
#LSCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 337 shares: