ข่าว/กิจกรรม

Startup จับต้องได้ Box24 มากกว่าตู้เก็บของ ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ชวนฟัง Tech Talk Season 6 ครั้งที่ 2
หัวข้อ Startup จับต้องได้ Box24 มากกว่าตู้เก็บของ ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง”
 

โดย คุณนิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ CEO & Founder Box24

รางวัล CNET SEA Innovation Award ปี 2019 และ Top 10 Best Startup
จาก SeedStars World เวทีการแข่งขัน Startup ระดับโลก


วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 12.00-14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

 
#ITSPU  #LSCSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 154 shares: