ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 48 ประจำปี 2561
พิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


 
view: 43 shares: