ข่าว/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่ศึกษาดูงาน Thailand Computer Emergency Response Team : ThaiCERT

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ธนา​ สุขวารี​ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ​ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณาจารย์และผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธ์ใหม่​ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในหัวข้อ
"การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรและกระบวนการทำงานในด้าน Cyber Security"

UploadImage

UploadImage

ณ​ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย​ : ไทยเซิร์ต (Thailand Computer​ Emergency Response Team : Thai Cert)​  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯได้เห็นถึงกระบวนการทำงานในด้าน Cyber Security ของ ไทยเซิร์ต 
 
UploadImage
 
view: 58 shares: