ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai IoT International Conference 2019 ครั้งที่ 1

        เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ Thai IoT International Conference 2019 ครั้งที่ 1 โดย IT SPU เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมไทยไอโอที โดยมี ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

         ทั้งนี้ ในงานมีการประชุมเชิงวิชาการ การแสดงนวัตกรรมด้าน IoT และการ pitcing ทั้งหมด 26 ทีม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และมีการเสวนาพูดคุยทางด้าน IoT โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ห้อง auditorium 2 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#ThaiIoT
#TIIC

 

view: 286 shares: