ข่าว/กิจกรรม

ครั้งที่ 13 ของ Professional Skill โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)

บรรยากาศการอบรม ครั้งที่13 ของ Professional Skill 
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)ทั้ง 4 หลักสูตร 


.
หลักสูตร IoT หัวข้อ Azure AI
วิทยากรโดย ทีมจาก Microsoft

.
หลักสูตร Big Data หัวข้อ  Introduction to Azure Machine Learning Studio  
Analyze Climate Data with Azure Notebooks
วิทยากรโดย  อาจารย์ฟูเกียรติ จุลนวล  Microsoft (Thailand)

.
หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ  SOC
วิทยากรโดย คุณนนทวัตต์ สาระมาน


.
หลักสูตร Industries transformation วิทยากรโดย อาจารย์ประกิต สังข์ป่า


#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 47 shares: