ข่าว/กิจกรรม

วันนี้พบกับ Professional Skill ครั้งที่ 11 แล้ว!!!!

Professional Skill ครั้งที่ 11 

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)
ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้พบกับหัวข้อที่น่าสนใจคือ.....
 

.
หลักสูตร Industries transformation หัวข้อ Industrial Tranformation Practice
วิทยากรโดย ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

 

.
หลักสูตร IoT หัวข้อ การติดตั้ง server บน google cloud
วิทยากรโดย ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี

 

.
หลักสูตร Big Data หัวข้อ Microsoft Azure
วิทยากรโดย อ.ฟูเกียรติ จุลนวล

 

.
หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ Blockchain with Hyperledger Fabric
วิทยากรโดย ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง


 

#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 35 shares: