ข่าว/กิจกรรม

Professional Skill ครั้งที่ 10

Professional Skill ครั้งที่ 10
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)
ทั้ง 4 หลักสูตรจะได้พบกับหัวข้อที่น่าสนใจคือ...


.
หลักสูตร Industries transformation หัวข้อ Industries Transformation Dynamic Roadmap 


.
หลักสูตร IoT หัวข้อ Data Conllection & Data Visualization

.
หลักสูตร Big Data หัวข้อ BI Tableau Workshop

.
หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ Penetration Test and Vulnerability/Hardening and Patch Management
#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 52 shares: