ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 10

Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 10

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายกับหัวข้อ....

.

“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ

เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand

.

ทุกวันพุธที่ 6,13,20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

แล้วพบกัน....


 

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 81 shares: