ข่าว/กิจกรรม

Professional Skill ครั้งที่ 8

 

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree)
วันนี้ทั้ง 4 หลักสูตรจะได้พบกับหัวข้อ.....


หลักสูตร Industries Transform หัวข้อ Leading Organisation Change
วิทยากรโดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์


หลักสูตร Big Data หัวข้อ ธรรมาภิบาลด้านข้อมูล Big Data และขั้นตอนการนำ Big Data เข้ามาใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
วิทยากรโดย อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี


หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ Security Operation Center Design (SoC)
วิทยากรโดย อาจารย์นนทวัตต์ สาระมาน

หลักสูตร IoT หัวข้อ IoT Plateforms
วิทยากรโดย ดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์


 

view: 133 shares: