ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

หางานได้ ไม่ต้องรอเรียนจบ ที่ Daywork

โดย
คุณศศิวิมล เสียงแจ้ว
CEO of Daywork


UploadImage

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 47 shares: