ข่าว/กิจกรรม

Professional Skill ครั้งที่ 5

เริ่มแล้ว!!! กับ Professional Skill ครั้งที่ 5
 
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4 หลักสูตร โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและหัวข้อที่น่าสนใจ 

หลักสูตร Big Data หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพยากรณ์, การจำแนกประเภทข้อมูล, Cost Function 
และ Parameter Learning, Algorithm แบบ Binary และ Multiclass,Workshop 
หลักสูตร IoT หัวข้อ IoT Protocol and Connecttvity
หลักสูตร Industries Transform หัวข้อ Innovation and Design Thinking 
หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ Authentication

#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 40 shares: