ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 1 (soft skill)

IT SPU กำหนดการอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) 4 หลักสูตร
.
เริ่มการอบรมตามกำหนดการครั้งที่ 1 (soft skill)

UploadImage
.
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 17:00 น.
ณ ห้องออดิทอเรี่ยม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
.
รายละเอียดการเรียนในแต่ละหลักสูตรฯ


คลิก
view: 235 shares: