ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2"
 

หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (IoT)

ตรวจสอบรายชื่อ  คลิก

 

UploadImage


รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2"

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (BIG DATA)

ตรวจสอบรายชื่อ
คลิก

UploadImage

 

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2"
หลักสูตรความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล

(Cyber Security)

ตรวจสอบรายชื่อรอบที่ 1  คลิก

ตรวจสอบรายชื่อรอบที่ 2  คลิก

UploadImage

 


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) รุ่นที่ 2"
หลักสูตรการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก 
(Industry 4.0)

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 1 คลิก

ตรวจสอบรายชื่อ รอบที่ 2 คลิก

UploadImage
 
view: 115 shares: