ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk Season 5 ครั้งที่4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ


"Innovative Identity for Business World"

UploadImage

โดย

คุณไข่มุก ชุติมา ดุรงค์เดช
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2552
ผู้คิดค้นเครื่องสำอาง BSC Pearl of Siam


พบกันในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 45 shares: