ข่าว/กิจกรรม

IT SPU ผนึกกำลัง 3 สมาคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังทางวิชาการ จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0

UploadImage

โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม , ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU กับศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AIAT) ,คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IOT)
UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

และมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Board Room อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

UploadImage

UploadImage
view: 33 shares: