ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 5 #3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ
และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

"เปลี่ยน MINDSET พลิกธุรกิจชาบู
กับ สูตรมัดใจลูกค้า ด้วย Social Media
พบกับ idea การสร้างธุรกิจ
PenGuin Eat Shabu ให้ปัง"

UploadImageโดย

คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี

กรรมการ บริษัท Penguin Group จำกัด

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 39 shares: