ข่าว/กิจกรรม

IT SPU ร่วมกับ Thai IOT จัดเสวนา “IOT Platform”

IT SPU ร่วมกับ Thai IOT จัดเสวนา “IOT Platform” 

UploadImage

โดยได้รับเกียรติจาก คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที เป็นประธานในงานเสวนา "IoT Platform” Episode 1 และร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7 

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับนายกสมาคมไทยไอโอที และผู้เข้าร่วมงาน "IoT Platform” Episode 1 และผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมาคมไทยไอโอที ครั้งที่ 7 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 68 shares: