ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 2

ชวนฟัง Tech Talk Season 5 #1
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00-14.40 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

"สุขที่ได้ให้ สบายใจที่ได้รับ"
Startup แห่งการแบ่งปัน
ทางเดียวกัน – ไปด้วยกัน
พบกับ LILUNA แบรนด์ธุรกิจ
Social Enterprise เพื่อสังคม
 

UploadImage

โดย คุณนัฐพงษ์ จารวิจิต
CEO บริษัท SYSTEMETRIC INNOVATIONS (THAILAND) LTD.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

 
view: 77 shares: