ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#8 จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-14.30 น. โดยคุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ

UploadImage
ชวนฟัง Tech Talk Season 4#8 ,9,10
จันทร์ที่ 4 , 11 มีนาคม 2562  จันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 12.00-14.30 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand

ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 60 shares: