ข่าว/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562

• สมัครวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
ปริญญาโท รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
-----------
• สมัครเรียนวันที่ 1มิ.ย. ถึง 31 กรกฎาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ปริญญาโท รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
-----------
• สมัครเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 15 สิงหาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 10,000
ปริญญาโท รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร / ค่าเทอม 
คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
view: 55 shares: