ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#7 จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-14.30 น. โดย คุณปทิดา รุจิโมระ

UploadImage

$$..Tech Talk Season 4#7 $$

จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

“จากจุดเล็ก ให้ได้ ล้าน เผยเคล็บลับ พลิก idea สู่รูปแบบธุรกิจ startup 2019
โดย คุณปทิดา รุจิโมระ


ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 87 shares: