ข่าว/กิจกรรม

พบกับ THE IDOL TALK ครั้งที่ 2 อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-14.30 น.

UploadImage

!!!!..พบกับ THE IDOL TALK  ครั้งที่ 2 
อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00-14.30 น.

เปิดใจ การสร้างรายได้จากการใช้ IT 

โดย น้องวิล (Point of View)        ชนัญญา เตชจักรเสมา

“Content Creator ผู้นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ 
ผ่านความเชื่อที่ว่าเรื่องราวที่มีสาระก็สนุกได้เหมือนกัน”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยาย

ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อย่าพลาดเชียว !! แล้วพบกันนะคะ

 
view: 68 shares: