ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#6 จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-14.30 น. โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#6
จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ

“เคล็ดลับ สร้างนวัตกรรมอย่างไร
ให้ประทับใจลูกค้าด้วยแนวคิด UX/UI design
โดย ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 57 shares: