ข่าว/กิจกรรม

U Power Digital Idea Challenge Season 3 ชิงเงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาท!!! พร้อมถ้วยรางวัล จากนายกรัฐมนตรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญ อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม RoadShow โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 3

ศึกชิงแชมป์แผนการตลาดดิจิทัล

พร้อมพบผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 9 บริษัทชั้นนำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดรู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup)ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม

พบกันได้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องออดิทรอเรียม1 อาคาร 11 ชั้น14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

view: 121 shares: