ข่าว/กิจกรรม

Tech Walk season 2 ep. 2 ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมทางด้าน Big Data Analytics ณ TRUE Data Analytics Institute (TDAI)

 
UploadImage

กลับมาอีกครั้ง.!!!! Tech Walk season 2 ep. 2  กับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ไปศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมทางด้าน Big Data Analytic ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบของความสัมพันธ์ของข้อมูล และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจด้านอื่นๆ
ณ TRUE Data Analytics Institute (TDAI) สังกัดบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น
CenterPoint of SIAM Square วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

 
view: 112 shares: