ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#5 จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 "จากศูนย์ สู่ร้อยล้าน โดย คุณกรกนก สว่างรวมโชค (ปอ)"

UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#5 จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
“จากศูนย์ สู่ร้อยล้าน
รองเท้านวัตกรรม สร้าง 100 ล้าน
ถอดบนเรียน Selfmade ที่ไม่ธรรมดา”
โดย คุณกรกนก สว่างรวมโชค (ปอ)
 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 108 shares: