ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#4 STARTUP ของคนรุ่นใหม่ คิดอย่างไง ทำให้รวย

   UploadImage

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#4 จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
STARTUP ของคนรุ่นใหม่ คิดอย่างไง ทำให้รวย
ค้นพบ “จุดต่าง” ที่ต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยว กับ Belllugg
ธุรกิจบริการรับส่งกระเป๋าเดินทาง”
โดย คุณสิภวิช ธำรงค์วราภรณ์
Co-founder Bellugg Group Company Limited
 
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 
view: 85 shares: