ข่าว/กิจกรรม

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#3 ท่องเที่ยวมิติใหม่ ผู้มี PASSION ออกแบบนวัตกรรม สำหรับนักเดินทาง โดย ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล (คุณยอด) ผู้ประกาศช่อง 3

ชวนฟัง Tech Talk Season 4#3 จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
 
“ท่องเที่ยวมิติใหม่ ผู้มี PASSION
ออกแบบนวัตกรรม สำหรับนักเดินทาง
 
โดย ดร.บารมี นวนพรัตน์สกุล (คุณยอด)
ผู้ประกาศช่อง 3
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics
#ITSPU
#ACCSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 104 shares: