ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk Season 4 ครั้งที่ 2 “START UP แนวใหม่ ต้นแบบธุรกิจ นวัตกรรมเพื่อสังคม โดย คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์วุวรรณ์

Tech Talk Season 4 #2

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 12.00-14.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
START UP แนวใหม่ ต้นแบบธุรกิจ นวัตกรรมเพื่อสังคม คุณดื่ม เราขับให้ คอปาร์ตี้ห้ามพลาดกับ U DRINK I DRIVE”
โดย คุณ สิรโสมย์ บริสุทธิ์วุวรรณ์
Co founder และ CEO บริษัท U DRINK I DRIVE
ณ ห้องออดิทอเรียม 1   ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 88 shares: