ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 47 ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 47 ประจำปี 2560
พิธีประสาทปริญญา วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

view: 65 shares: