ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 47 ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 47 ประจำปี 2560 

โดยมีกำหนดพิธีฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 และพิธีประสาทปริญญา วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 112 shares: