ข่าว/กิจกรรม

โครงการอบรม LINE Bot Messenger ให้นักศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรม LINE Bot Messenger ให้นักศึกษาวิทยาลัยในเครือไทย-เทค
วิทยากร โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคณะ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง 
#MakeITYourWay
#ITSPU
view: 188 shares: