ข่าว/กิจกรรม

Tech Walk Season 2 #1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีม คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม ทางด้านระบบ Internet of Thing (IOT) : "Smart Hydroponic Farming"
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัด นครนายก

# เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
# ITSpu
view: 56 shares: