ข่าว/กิจกรรม

โครงการสานสัมพันธ์ทักษะดิจิทัลกับสถาบันในเครือ Thai Tech

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสานสัมพันธ์ทักษะดิจิทัลกับสถาบันในเครือ Thai Tech
"หัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง LINE Messenger" ครั้งที่ 1
โดยวิทยากร 1. อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก  2. อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย  
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#ITSPU
#MakeITYourWay
view: 114 shares: