ข่าว/กิจกรรม

เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ Tech Talk Season 3#10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ฟังบรรยายในหัวข้อเคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ จาก บริษัท Infographic Thailand 
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. 
ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 
view: 70 shares: