ข่าว/กิจกรรม

เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ Tech Talk season3#8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ฟังบรรยายในหัวข้อ เคล็ดลับการสร้าง Info graphic แบบมืออาชีพ 
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ จาก บริษัท Infographic Thailand 
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม 

 
view: 65 shares: