ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร IoT อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

คณาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย
ในการฝึกอบรมในหัวข้อ Internet of Things ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ “WORLD DIDAC ASIA 2018” 
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

 
view: 245 shares: